Wczesne wspomaganie rozwoju - jak uzyskać opinię?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) - jak uzyskać opinię?

Ocena wczesnego wspomagania rozwoju jest kluczowym narzędziem dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Wartościowa opinia WWR może pomóc zidentyfikować ewentualne deficyty w rozwoju dziecka oraz dostarczyć wskazówek dotyczących tego, jak zapewnić mu odpowiednie wsparcie. Omówimy tutaj, jak uzyskać opinię WWR i dlaczego jest to ważne.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju - jak uzyskać opinię o WWR?

Na tej stronie dowiesz się:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju - czym jest opinia WWR?

Opinia WWR jest oceną rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, która ma na celu zidentyfikowanie ewentualnych opóźnień w rozwoju oraz potrzeb dziecka. To kompleksowa ocena, która uwzględnia wiele aspektów, takich jak jak rozwój motoryczny, umiejętności językowe, społeczne i emocjonalne. Opinia WWR może pomóc w zrozumieniu, czy dziecko osiąga kamienie milowe rozwoju odpowiednie dla swojego wieku.

Dlaczego opinia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest ważna?

Opinia WWR ma wiele istotnych zalet. Po pierwsze, może pomóc zidentyfikować ewentualne trudności w rozwoju dziecka, co umożliwia szybsze podjęcie działań wspierających. Po drugie, umożliwia dostosowanie programu nauczania i terapii do indywidualnych potrzeb dziecka. Po trzecie, może dać rodzicom i opiekunom pewność, że podejmują właściwe kroki w celu wsparcia rozwoju swojego dziecka.

Kiedy należy starać się o opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Opinia WWR jest często przeprowadzana, gdy rodzice lub opiekunowie wykazują obawy dotyczące rozwoju swojego dziecka. Istnieje jednak wiele innych sygnałów, które mogą wskazywać na potrzebę przeprowadzenia tej oceny. Warto zwrócić uwagę na następujące czynniki:

1. Trudności w osiąganiu kamieni milowych rozwoju: Jeśli dziecko nie osiąga umiejętności typowych dla swojego wieku, na przykład nie zaczyna chodzić, mówić, czy wykazywać zdolności społecznych zgodnie z oczekiwaniami, może to stanowić sygnał, że konieczne jest skonsultowanie się z profesjonalistami w celu oceny WWR.

2. Problemy w komunikacji i zachowaniu: Dzieci, które mają trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi, wyrażaniu swoich potrzeb, rozumieniu komunikatów werbalnych i niewerbalnych lub mają trudności w przestrzeganiu poleceń, powinny być poddane ocenie WWR. To może pomóc w zidentyfikowaniu ewentualnych trudności rozwojowych.

3. Chroniczne problemy zdrowotne: Dzieci, które miały problemy zdrowotne w okresie niemowlęcym, takie jak wcześniactwo, niską masę urodzeniową lub inne schorzenia, mogą być bardziej narażone na opóźnienia w rozwoju. Dlatego istnieje potrzeba monitorowania ich rozwoju i w razie potrzeby, przeprowadzenia oceny WWR.

4. Historia rodzinna: Jeśli w rodzinie wystąpiły przypadki opóźnień w rozwoju lub zaburzeń, istnieje większe ryzyko, że dziecko może dziedziczyć pewne czynniki predysponujące do trudności w rozwoju. W takich przypadkach warto być szczególnie czujnym i skonsultować się z profesjonalistami w celu oceny WWR.

Wniosek jest taki, że ocena WWR może być stosowana w różnych sytuacjach, gdy istnieją obawy dotyczące rozwoju dziecka, a zidentyfikowanie ewentualnych problemów na wczesnym etapie może pomóc w dostosowaniu odpowiednich interwencji i wsparcia, które są niezbędne do zapewnienia najlepszego rozwoju dziecka.

JAK OTRZYMAĆ OPINIĘ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA?

Opinię o WWR może wydać wyłącznie Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka.

1. Inicjatywa ubiegania się o opinię dotyczącej potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pochodzi od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy zauważyli potencjalne trudności w rozwoju.

2. Wniosek o opinię oraz wszelkie załączniki do niego mogą być złożone w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej. Rodzice mogą dostarczyć je osobiście do sekretariatu Poradni, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

3. Do wniosku należy dołączyć ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju (lekarz np. pediatra / neurolog / laryngolog / psychiatra). Dodatkowo uzyskane opinie psychologiczne, logopedyczne lub pedagogiczne oraz otrzymane dokumenty medyczne. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i nie każde dziecko uzyska wszystkie z wymienionych dokumentów.

4. Po dostarczeniu pełnej dokumentacji, przewodniczący zespołu orzekającego informuje wnioskodawcę (rodzica lub opiekuna prawnego) o terminie posiedzenia zespołu, który będzie rozpatrywał wniosek. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu i przedstawić swoje stanowisko.

5. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest wydawana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgromadzenia przez zespół orzekający pełnej dokumentacji.

6. Przyjdź z opinią WWR do Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Remedium w Dąbrowie Górniczej, ul. III Powstania Śląskiego 4, tel. 573 371 003, biuro@centrumremedium.pl.

7. UWAGA! Proszę mieć na uwadze, że opinie odnośnie potrzeby Wczesnego Wspomagania Rozwoju można złożyć wyłącznie w jednym miejscu. Jeżeli realizujecie Państwo terapię gdzie indziej i nie jesteście usatysfakcjonowani jej rezultatami, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego – jesteśmy gotowi służyć pomocą.

I już! Gotowe! Możesz BEZPŁATNIE korzystać z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej Remedium.

NA CZYM POLEGA TERAPIA W RAMACH WWR?

Terapia w ramach wczesnego wspomagania jest dostosowywana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Nasza placówka oferuje możliwość uczestnictwa w czterech godzinach BEZPŁATNYCH INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ miesięcznie w celu realizacji opinii. Oczywiście istnieje opcja dokupienia dodatkowych sesji terapeutycznych w ramach praktyki prywatnej. Naszym priorytetem jest zapewnienie WYSOKIEJ JAKOŚCI prowadzonych zajęć oraz nawiązanie OWOCNEJ WSPÓŁPRACY z rodzicami, co przekłada się na osiągnięcie najlepszych efektów terapeutycznych.

W naszej poradni służymy wsparciem, udzielając cennych rad i pomagając w procesie terapeutycznym. Każdy terapeuta udziela szczegółowych instrukcji dotyczących ćwiczeń, które mają na celu utrwalenie zdobytych umiejętności. Ponadto, kładziemy duży nacisk na otrzymywanie opinii od rodziców, aby dowiedzieć się, co działa skutecznie w ćwiczeniach domowych, a co może wymagać dostosowania.

Naszą główną zasadą jest pełna współpraca pomiędzy TERAPEUTĄ, RODZICEM i DZIECKIEM, co stanowi klucz do efektywnej terapii naszych małych pacjentów. Nasz zespół terapeutyczny to wykwalifikowani specjaliści, którzy ścisłe współpracują ze sobą, co gwarantuje świadczenie opieki terapeutycznej na najwyższym poziomie.

NASI SPECJALIŚCI, KTÓRZY TWORZĄ ZESPÓŁ WWR, TO:

  • Fizjoterapeuta
  • Logopeda
  • Terapeuta SI (integracji sensorycznej)
  • Pedagog
  • Psycholog
 

To właśnie oni opracują spersonalizowany program terapii dla Państwa dziecka. Będą ścisłe współpracować, aby dostarczyć wsparcie w trudnościach terapeutycznych i wychowawczych. Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko potrzebuje dodatkowych zajęć z określonego obszaru, daj nam znać!

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - pytania

W przypadku istnienia dodatkowych pytań dotyczących działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Remedium lub kwestii związanych z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka, serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu z nami. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów komunikacji z Centrum Remedium można odnaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce ’Kontakt’, bądź też skorzystać z poniższych danych kontaktowych.

Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci i Młodzieży Remedium

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Remedium