Barbara Popiel

Barbara Popiel

logopeda

Nazywam się Barbara Popiel i jestem logopedą!

Zarówno logopedia jak i praca z najmłodszymi jest dla mnie prawdziwą pasją. Prowadząc terapię łączę ćwiczenia logopedyczne i zabawę, tak by zajęcia były dla dzieci jak najbardziej atrakcyjne. Przywiązuję dużą wagę do holistycznego patrzenia na dziecko i podążania za nim. Równie istotnym elementem terapii logopedycznej jest dla mnie dobra współpraca z rodzicami.

Do moich głównych zainteresowań należy prowadzenie terapii przebiegu czynności prymarnych (gryzienia, żucia, połykania), terapia dyslalii obwodowej (zaburzeń artykulacyjnych), praca manualna na obszarze głowy i szyi oraz wspieranie leczenia ortodontycznego. Posiadam również doświadczenie w pracy z dziećmi z: afazją, opóźnionym rozwojem mowy, zespołami genetycznymi, jąkaniem, wadami słuchu, a także z dziećmi w spektrum autyzmu.

Ukończyłam dzienne studia I stopnia na kierunku logopedia na Uniwersytecie Śląskim. Jeszcze podczas nauki na uczelni zdobywałam praktyczną wiedzę, odbywając praktyki w placówkach takich jak: przedszkole (Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne „LOGUŚ” z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich), szkoła podstawowa (Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich).

Od 2021 roku czynnie spełniam się w zawodzie logopedy, pracując w gabinecie prywatnym, przedszkolu oraz w centrach terapeutycznych. Obecnie jestem w trakcie studiów logopedycznych II stopnia (UŚ), jednocześnie nieustannie wzbogacam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, kursach i webinariach.

Odbyte szkolenia:

• Terapia Miofunkcjonalna I i II stopnia (A. Rosińska)
• Stabilizacja żuchwy w terapii logopedycznej (A. Rosińska)
• Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontycznym (K. Niezborała)
• Ankyloglosja przed i po zabiegu (A. Jaźwińska-Cherń)
• Terapia mięśniowa strefy orofacjalnej (A.Jaźwińska-Cherń)
• Trener TUS I i II stopnia (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)

Barbara Popiel - logopeda