Cennik - dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież

Jesteśmy przekonani, że każda osoba zasługuje na wsparcie i pomoc w rozwoju, a nasze Centrum Terapii i Diagnozy jest tu, by sprostać Państwa potrzebom. Chcemy, abyście mieli Państwo dostęp do przejrzystych informacji na temat naszych usług i cen, dlatego też przygotowaliśmy szczegółowy cennik, który pomoże zrozumieć, jakie koszty wiążą się z korzystaniem z naszych usług.

Dziewczynka ćwiczy na piłce
Pierwsza wizyta diagnostycznaKolejna wizyta (45 min.)Kolejna wizyta (30 min.)

Logopeda

150 zł130 zł90 zł

Fizjoterapeuta

150 zł130 zł90 zł

Terapeuta SI

150 zł130 zł90 zł

Oligofrenopedagog

150 zł130 zł90 zł

Sala Doświadczania Świata

150 zł130 zł90 zł

Terapia ręki

150 zł130 zł90 zł
Wizyta (50 min.)

Konsultacja psychologiczna

150 zł
Wizyta (60 min.)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

80 zł
Abonament miesięczny 300 zł (4 zajęcia)

Wczesna nauka czytania

55 zł
Abonament miesięczny 200 zł (4 zajęcia)

Kodowanie - zajęcia matematyczne

Testy diagnostyczne dla dzieci i młodzieży

Wizyta (180 min.)Wizyta (60 min.)

Opinia specjalistyczna (bez opisu)

-150 zł

Opinia specjalistyczna (z opisem)

-200 zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej

550 zł-

Skala Inteligencji Stanford-Binet (z opisem)

-300 zł

Leiter 3

-100 zł

WKN (Wielowymiarowy Kwestionariusz Nastawienia)

-100 zł

SOZL (Skale Objawowe Zaburzeń Lękowych)

-100 zł

SOZOA (Skale Objawowe Zaburzeń Okresu Adolescencji)

-100 zł

ADHD

-100 zł

Mutyzm wybiórczy

-100 zł

Lęk uogólniony

-100 zł

Lęk społeczny

-100 zł

Fobie

-100 zł

Ataki paniki

-100 zł

Agorafobia

-100 zł

Lęk separacyjny

-100 zł

Depresja

-100 zł

Grożenie samobójstwem

-100 zł

Zaburzenia odżywiania

-100 zł

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze

-100 zł

Zaburzenia zachowania

-100 zł